Saitama Area

愛の家グループホーム 大宮三橋

Ai-no-ie GH Omiya-Mihashi
〒330-0856 » Map
4-520-6, Mihashi, Omiya-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-620-2005
FAX:048-620-2006
E-mail:gh-002@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム&デイサービス 大宮指扇

Ai-no-ie GH Omiya-Sashiogi
〒331-0047 » Map
566-1, Sashiogi, Nishi-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-620-2850
FAX:048-620-2851
E-mail:gh-003@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム さいたま土呂

Ai-no-ie GH Saitama-Toro
〒331-0804 » Map
2-86-4, Torocho, Kita-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-669-5200
FAX:048-669-5201
E-mail:gh-150@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 大宮吉野町

Ai-no-ie GH Omiya-Yoshinocho
〒331-0811 » Map
2-263-4, Yoshinocho, Kita-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-660-5700
FAX:048-660-5702
E-mail:gh-006@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 大宮櫛引

Ai-no-ie GH Omiya-Kushihiki
〒331-0825 » Map
2-68-1, Kushihikicho, Kita-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-661-5600
FAX:048-661-5530
E-mail:gh-004@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 川口東領家

Ai-no-ie GH Kawaguchi-Higashiryoke
〒332-0003 » Map
1-10-17, Higashiryoke, Kawaguchi, Saitama
TEL:048-228-3220
FAX:048-228-3222
E-mail:gh-138@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 川口仲町

Ai-no-ie GH Kawaguchi-Nakacho
〒332-0022 » Map
13-13, Nakacho, Kawaguchi, Saitama
TEL:048-240-3340
FAX:048-240-3341
E-mail:gh-191@mcsg.co.jp

ins46_1

Ai-no-ie GH Kawaguchi-Higashiuchino
〒333-0821 » Map
293-1, Higashiuchino, Kawaguchi, Saitama
TEL:048-290-4145
FAX:048-290-4146
E-mail:gh-048@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム さいたま松本

Ai-no-ie GH Saitama-Matsumoto
〒336-0035 » Map
4-18-3, Matsumoto, Minami-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-710-8010
FAX:048-710-8011
E-mail:gh-135@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 東浦和

Ai-no-ie GH Higashi-urawa
〒336-0042 » Map
2369-1, Oyaguchi, Minami-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-876-5100
FAX:048-876-5101
E-mail:gh-101@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム さいたま三室

Ai-no-ie GH Saitama-Mimuro
〒336-0911 » Map
1161-1, Mimuro, Midori-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-876-5270
FAX:048-876-5271
E-mail:gh-119@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 東浦和大間木

Ai-no-ie GH Higashiurawa-Omaki
〒336-0926 » Map
9-9-9, Higashiurawa, Midori-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-810-5720
FAX:048-810-5721
E-mail:gh-198@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム さいたま八王子

Ai-no-ie GH Saitama-Hachioji
〒338-0006 » Map
3-11-8, Hachioji, Chuo-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-840-3560
FAX:048-840-3561
E-mail:gh-203@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 南与野

Ai-no-ie GH Minamiyono
〒338-0013 » Map
3-11-8, Suzuya, Chuo-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-851-6488
FAX:048-851-6489
E-mail:gh-005@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム さいたま山久保

Ai-no-ie GH Saitama-Yamakubo
〒338-0821 » Map
1-7-13, Yamakubo, Sakura-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-840-6660
FAX:048-840-6661
E-mail:gh-159@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム さいたま中島

Ai-no-ie GH Saitama-Nakajima
〒338-0822 » Map
4-12-14, Nakajima, Sakura-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-840-1800
FAX:048-840-1801
E-mail:gh-132@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 岩槻城北

Ai-no-ie GH Iwatsuki-Johoku
〒339-0061 » Map
6796, Iwatsuki, Iwatsuki-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-790-2611
FAX:048-790-2612
E-mail:gh-089@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 八潮

Ai-no-ie GH Yashio
〒340-0834 » Map
1273-1, Osone, Yashio, Saitama
TEL:048-994-2121
FAX:048-994-2122
E-mail:gh-103@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 越谷相模

Ai-no-ie GH Koshigaya-Sagami
〒343-0823 » Map
5-226-1, Sagamicho, Koshigaya, Saitama
TEL:048-990-7260
FAX:048-990-7261
E-mail:gh-114@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 越谷

Ai-no-ie GH Koshigaya
〒343-0856 » Map
3-71-1, Yanakacho, Koshigaya, Saitama
TEL:048-969-5250
FAX:048-969-5251
E-mail:gh-092@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 春日部一ノ割

Ai-no-ie GH Kasukabe-Ichinowari
〒344-0031 » Map
1000-4, Ichinowari, Kasukabe, Saitama
TEL:048-731-7000
FAX:048-731-7001
E-mail:gh-146@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 春日部豊春

Ai-no-ie GH Kasukabe-Toyoharu
〒344-0046 » Map
191-4, Kamihiruda, Kasukabe, Saitama
TEL:048-760-0280
FAX:048-760-0281
E-mail:gh-223@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 久喜本町

Ai-no-ie GH Kuki-Honcho
〒346-0005 » Map
5-2-18, Honcho, Kuki, Saitama
TEL:0480-26-8600
FAX:0480-26-8601
E-mail:gh-133@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 久喜吉羽

Ai-no-ie GH Kuki-Yoshiba
〒346-0014 » Map
1-44-8, Yoshiba, Kuki, Saitama
TEL:0480-29-2508
FAX:0480-29-2509
E-mail:gh-046@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 久喜東

Ai-no-ie GH Kuki-Higashi
〒346-0016 » Map
3-2-14, Kukihigashi, Kuki, Saitama
TEL:0480-29-2020
FAX:0480-29-2021
E-mail:gh-217@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 白岡

Ai-no-ie GH Shiraoka
〒349-0212 » Map
6-12-4, Shinshiraoka, Saitama
TEL:0480-90-5450
FAX:0480-90-5451
E-mail:gh-009@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 川越的場

Ai-no-ie GH Kawagoe-Matoba
〒350-1107 » Map
19-5, Matobashinmachi, Kawagoe, Saitama
TEL:049-239-7210
FAX:049-239-7230
E-mail:gh-025@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 川越今福

Ai-no-ie GH Kawagoe-Imafuku
〒350-1151 » Map
729-10, Imafuku, Kawagoe, Saitama
TEL:049-238-8890
FAX:049-238-8891
E-mail:gh-095@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 川越大塚新町

Ai-no-ie GH Kawagoe-Otsukashinmachi
〒350-1178 » Map
15-1, Otsukashinmachi, Kawagoe, Saitama
TEL:049-249-8560
FAX:049-249-8561
E-mail:gh-151@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 狭山

Ai-no-ie GH Sayama
〒350-1315 » Map
281-2, Kitairiso, Sayama, Saitama
TEL:04-2999-6001
FAX:04-2999-6002
E-mail:gh-083@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 鶴ヶ島三ツ木

Ai-no-ie GH Tsurugashima-Mitsugi
〒350-2217 » Map
923-20, Mitsugi, Tsurugashima, Saitama
TEL:049-279-0800
FAX:049-279-0801
E-mail:gh-158@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 和光中央

Ai-no-ie GH Wako-Chuo
〒351-0113 » Map
2-5-84, Chuo, Wako, Saitama
TEL:048-450-0680
FAX:048-450-0670
E-mail:gh-018@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 新座東

Ai-no-ie GH Niiza-Higashi
〒352-0002 » Map
1-1-4, Higashi, Niiza, Saitama
TEL:048-480-5068
FAX:048-480-5073
E-mail:gh-021@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 所沢小手指

Ai-no-ie GH Tokorozawa-Kotesashi
〒359-1147 » Map
3-6-3, Kotesashi Motomachi, Tokorozawa, Saitama
TEL:04-2938-3510
FAX:04-2938-3511
E-mail:gh-215@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 上尾原市

Ai-no-ie GH Ageo-Haraichi
〒362-0021 » Map
230-1, Haraichi, Ageo, Saitama
TEL:048-720-1500
FAX:048-720-1503
E-mail:gh-007@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 桶川

Ai-no-ie GH Okegawa
〒363-0023 » Map
2-10-15, Asahi, Okegawa, Saitama
TEL:048-778-6603
FAX:048-778-6076
E-mail:gh-001@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 北本

Ai-no-ie GH Kitamoto
〒364-0013 » Map
4-118-2, Nakamaru, Kitamoto, Saitama
TEL:048-590-5600
FAX:048-590-5601
E-mail:gh-008@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 鴻巣

Ai-no-ie GH Konosu
〒365-0052 » Map
309-1, Noborito, Konosu, Saitama
TEL:048-595-3700
FAX:048-595-3800
E-mail:gh-047@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム 神保原

Ai-no-ie GH Jinbohara
〒369-0305 » Map
91, Jinboharamachi, Kamisato, Kodama-gun, Saitama
TEL:0495-35-3700
FAX:0495-35-3701
E-mail:gh-082@mcsg.co.jp

gh235_1

Ai-no-ie GH Kawagoeogaya
〒350-1104 » Map
379-4,Kawagoe,Ogaya,Saitama
TEL:049-249-0080
FAX:049-249-0081
E-mail:gh-235@mcsg.co.jp

GH蓮田黒浜

Ai-no-ie GH Hasudakurohama
〒349-0101 » Map
3827-1,Kurohama,Hasuda,Saitama
TEL:048-765-8200
FAX:048-765-8201

gh240_1

Ai-no-ie GH Kawaguchitotsuka
〒333-0811 » Map
5-16-3,Totsuka,Kawaguchi,Saitama
TEL:048-298-7238
FAX:048-298-7364

GH上尾本町

Ai-no-ie GH Ageo-Honcho
〒362-0014 » Map
5-9-23,Honcho,Ageo,Saitama
TEL:048-770-0020
FAX:048-770-0021
E-mail:gh-247@mcsg.co.jp

gh249_1

Ai-no-ie GH Kawagoe-Yamada
〒350-0822 » Map
291-1,Yamada, Kawagoe, Saitama
TEL:049-229-5560
FAX:049-229-5561
E-mail:gh-249@mcsg.co.jp

gh250_1

Ai-no-ie GH Toda-Sasame
〒335-0034 » Map
1-29-18,Sasame,Toda-shi,Saitama
TEL:048-449-8700
FAX:048-449-8701
E-mail:gh-250@mcsg.co.jp

gh253_1

Ai-no-ie GH Kumagaya-Ishihara
〒360-0816 » Map
1696-6, Ishihara, Kumagaya-shi, Saitama
TEL:048-520-3570
FAX:048-520-3571
E-mail:gh-253@mcsg.co.jp

gh261_1

Ai-no-ie GH Misato-Togasaki
〒341-0044 » Map
2-436-1, Togasaki, Misato-shi, Saitama
TEL:048-948-0500
FAX:048-948-0501
E-mail:gh-261@mcsg.co.jp

gh263_1

Ai-no-ie GH Soka-Yatsuka
〒340-0023 » Map
1785-1, Yatsukacho, Soka-shi, Saitama, 340-0023, Japan
TEL:048-920-0070
FAX:048-920-0071
E-mail:gh-263@mcsg.co.jp

gh264_1

Ai-no-ie GH Miyoshi-Chikumazawa
〒354-0043 » Map
577-1, Chikumazawa, Miyoshi-machi Iruma-gun, Saitama, 354-0043, Japan
TEL:049-274-5300
FAX:049-274-5301
E-mail:gh-264@mcsg.co.jp

gh275_1

Ai-no-ie GH Hanno-Kawadera
〒357-0044 » Map
Kawadera12-1, Hanno-shi, Saitama
TEL:042-983-0080
FAX:042-983-0081
E-mail:gh-275@mcsg.co.jp

アンサンブル大宮

Ensemble Omiya
〒330-0855 » Map
960-5, Kamikocho, Omiya-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-650-0506
FAX:048-650-0543
E-mail:tyr-001@mcsg.co.jp

アンサンブル大宮日進

Ensemble Omiya-Nisshin
〒331-0823 » Map
2-1914-1, Nisshincho, Kita-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-669-6300
FAX:048-669-6330
E-mail:tyr-005@mcsg.co.jp

アンサンブル浦和 外観写真

Ensemble Urawa
〒336-0963 » Map
1605-3, Daimon, Midori-ku, Saitama, Saitama
TEL:0800-919-5489
FAX:048-812-1162
E-mail:tyr-007@mcsg.co.jp

Ai-no-ie Omiya-Onari
〒330-0852 » Map
1-212-3, Onaricho, Omiya-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-782-9920
FAX:048-667-1115
E-mail:ky-003@mcsg.co.jp

Ai-no-ie Minuma-Shichiri
〒337-0017
261-6, Futtono, Minuma-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-797-6971
FAX:048-797-6972
E-mail:ky-005@mcsg.co.jp

愛の家グループホーム&デイサービス 大宮指扇

Ai-no-ie DS Omiya-Sashiogi
〒331-0047
566-1, Sashiogi, Nishi-ku, Saitama, Saitama
TEL:048-620-6111
FAX:048-625-8999
E-mail:ds-001@mcsg.co.jp